Villkor vid köp

Det absolut viktigaste är att kattungarna får det bra hos sina nya ägare vilket kräver att deras liv värdesätts högt och att de ses som en del av familjen.
Katter är också ett av de enklaste husdjur att ta väl hand om då allt de behöver för att må bra är kärlek, tid för lek och omvårdnad.

.

För att säkerställa att kattungarna får leva ett gott liv är det villkorat vid köp att nya ägaren ska följa gällande normer:

 • Uppfödaren väljer det hem eller den familj som bedöms mest lämplig.
 • Primära anledningen till köpet ska vara att få en kär familjemedlem under kattens fulla livstid.
 • Sällskap ska finnas stora delar av dygnet av antingen ägare eller annan katt som trivs tillsammans.
 • Försäkring ska vara tecknad under hela kattens livslängd.
 • Veterinärvård ska tillämpas vid skada/sjukdom.
 • Vaccination ska göras varje år enligt veterinärs rekommendation.
 • Katten ska kastreras innan könsmognad för att minska risken för cancer, optimera kattens mentala hälsa och säkerställa att det inte blir oplanerade kullar.
 • Regelbunden information ska tillges uppfödaren om hur katten utvecklas och mår.
 • Information ska tillges uppfödaren om katten avlider på grund av sjukdom.
 • Om omplacering behövs ska detta ske via uppfödaren.
 • För att fortsätta öka sibiriska katters status är det viktigt att katten inte används i blandrasavel.
 • Katten ska heller inte användas i avel med andra sibiriska katter utan godkännande från uppfödaren.
 • Om katten godkänts för avel finns några riktlinjer att följa vilket ni kan läsa om här.
Annons